Velkommen til MC Kirkens Hjemmeside

                    Den Mobile

                Kirke

                                                                                                                

BRUG AF DE FORSKELLIGE LINKS PÅ HJEMMESIDEN:

Der er en bjælke for hver information / aktivitet. Og under hver bjælke er der under bjælker.

 

Her kan du foretagenterm en U Vending

i

dit Liv

 

 

 MC KIRKEN

EN KIRKE MED FART PÅ

 

web_annette_og_kai2_resize

 

Esajas 61 : 1: Herrens Ånd er over mig fordi han har salvet mig, Han har sendt mig for, at bringe godt nyt, til afmægtige og genoprette dem, hvis hjerte er knust. Jeg skal forkynde frihed for de fangne og skal løse de bundnes bånd.

Lukas 4, 18: Herren Ånd er over mig, fordi Han har udvalgt mig, Han har sendt mig, for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde og rejse dem op, som er blevet trampet ned.

Jesus siger, at vi skal gå ud i al verden og forkynde Evangeliet.

Ud fra dette forkynder vi, at Jesus er den samme i går , i dag og til evige tider (Hebræerbrevet 13,8, )

Og lægger vægt på det, som Jesus gør i dag for alle dem som tror.

 

MC Kirken en mobil kirke, som hovedsageligt rækker ud til ny danskere ,asyl ansøgere og rækker ud til de udsatte i samfundet.

MC Kirken en udadrettet, opsøgende og formidlende Kirke, der anvender de i forvejen faglige kompetencer, som det enkelte medlem har, ind i det frivillige sociale arbejde.

Vi fokusere på at bringe evangeliet til: Bikere, nydanskere, asylansøgere, hjemløse og andre der ikke kommer i kirke med frelse, genoprettelse, helbredelse og udfrielse.

Vi praktiserer følgende: Vi giver det, som vi har og ikke det, som vi ikke har. Vi ønsker at nå så mange, som muligt med de gode nyheder, Evangeliet om Jesus Kristus.

 

MC Kirkens status og tilhørs forhold: MC Kirken bekender sig til og praktiserer Den apostolske trosbekendelse.

MC Kirken er en selvstændig Kirke.

MC Kirken er altid åben.

 IMG_0527

Den Mobile Kirke: MC Kirken har relation til Revival Ministry Denmark, som er en del af Revival Ministry India.

Den Mobile Kirke MC Kirkens aktiviteter: Vi er Kirke, hvor vi er henne, d.v.s. en bevægelig kirke for de udsatte. Vi deltager på træf, festivaller, Christiania, vækkelses møder og andre steder hvor mennesker samles.Vi holder regelmæssige møder i Haderslev og Køge, hvor vi beder for mennesker, som ønsker forbøn.

 

Vi beder for ufrelste der vil tage imod Jesus. Vi beder for frafaldne, som ønsker at komme tilbage til Jesus. Vi beder for syge, som ønsker helbredelse. Vi beder for bundne, eller besatte, som ønsker udfrielse.

 Billede0197

Vi formidler Evangeliet igennem : Lovsang, tilbedelse, dans, drama, kunst, bøger, musik, og deler Biker/Metal bibelen ud, igennem vidensbyrd, undervisning og fra Guds ord, samt forbøn for dem, som ønsker det.

Vi arbejder med asylansøgere: Hjælper flygtninge, vi besøger flygtningelejre i Danmark. Er værts familie / Integration for flygtninge. Vi formidler kontakt mellem asylansøgerne og lokale kirker.

Rehabilitering: For enkle personer efter aftale.

Formidler: Tøj og møbler til nødlidende.

SE LINK:

 

 

Støtte
...til MC Kirkens arbejde Registrerings-nummer 5035 Konto-nummer 139650-7